Isikuandmete töötlemine

Veebilehe www.vikingvillage.ee isikuandmete vastutav töötleja on Saaremaa Viikingid OÜ. (14204686) asukohaga Saaremaa, Saaremaa vald, Kahtla küla, Nõmme, 94420, tel (+372) 5757 1510 ja e-kiri info@vikingvillage.ee
Saaremaa Viikingid OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
– Nimi
– Telefoninumber
– E-posti aadress
– Pangakonto number
– Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
– Klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Saaremaa Viikingid OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebilehel on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Saaremaa Viikingid OÜ. (14204686) asukohaga Saaremaa, Saaremaa vald, Kahtla küla, Nõmme, 94420, tel (+372) 5757 1510 ja e-kiri info@vikingvillage.ee Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Pileti ostmis- ja maksemeetodid

1. Kliendid saavad mängumaa pileteid osta www.vikingvillage.ee leheküljelt ja Asva viikingiküla kassast kohapeal
2. Asva viikingiküla e-poest on võimalik Klientidel osta mängumaa päevapileteid.
Pileteid müüb OÜ Saaremaa Viikingid. Pilet tagab sissepääsu Asva viikingiküla territooriumile ja tagab hinnakirjas olevate teenuste kasutamise.
3. Piletite ostmiseks peab Klient sisenema www.vikingvillage.ee lehele, valima soovitud piletid ja piletite arv ning klikkima “Osta pilet”. Ostukorvi lehel tuleb sisestada Kontaktandmete all oma nimi ja e-posti aadress. Klient peab valima makseviisi ning nõustuma Asva viikingiküla reeglite ja tingimustega. Seejärel klikkima nupule “Maksma”.
4. www.vikingvillage.ee leheküljelt ostetud Asva viikingiküla piletid saadetakse kliendi esitatud e-posti aadressile.
Klient saab ostetud piletid e-posti teel koheselt peale nende eest tasumist internetipangas või krediitkaardimaksena.
5. Piletit kontrollitakse Asva viikingiküla kassas enne sisenemist territooriumile.
6. Pilet kehtib konkreetsel hooajal, milleks see soetatakse ning pileteid tagasi ei osteta. Asva viikingiküla on kohustatud piletid tagasi ostma, kui temast tulenevatel põhjustel Asva viikingiküla ei ole vastaval hooajal avatud.
7. Külastajad saavad piletite, lisateenuste ja ostude eest tasuda eurode eest.
8. Asva viikingikülas aktsepteeritakse järgmisi maksemeetodeid: pangakaart, sularaha ja Asva viikingiküla kinkekaardid.
9. Asva viikingiküla piletit ostes nõustuvad kliendid üldiste reeglite ja tingimustega (sh. Asva viikingiküla reeglistik).
10. Pileteid tagasi ei osteta ja külastajad vastutavad oma piletitel oleva info kontrollimisel nende vastuvõtmisel (või broneerimisel e-pileti korral).
11. Klientidel lubatakse asva viikingikülla siseneda ainult kehtiva piletiga, mis esitatakse Asva viikingiküla töötajale.
12. Kliendid saavad kehtiva pileti realiseerida jooksva hooaja jooksul.
13. Kui Kliendil ei ole printimisvõimalust või triipkoodi näitamise võimalust (näiteks mobiiltelefonist), tasub kindlasti üles märkida ostunumber.
14. Mõne sooduspileti ostmisel on Asva viikingiküla töötajatel õigus küsida dokumenti, mille alusel soodustus piletile on saadud.
15. Asva viikingiküla veebilehel või kohapeal toodud hinnad sisaldavad kõiki makse.

Asva viikingiküla piletite ostmise protsess

1. Asva viikingiküla pileteid saab osta veebilehelt www.vikingvillage.ee või kohapeal.
2. Asva viikingikülas kohapeal on pileteid võimalik osta piletikassast, teenindamine toimub järjekorra alusel.
3. Pileteid saab osta piletikassast sularahas (aktsepteerime vaid eurosid €), kehtiva panga- või krediitkaardiga ja kasutades Asva viikingiküla kinkekaarte. Klienditeenindajalt pileteid ostes pakub ta kliendile parima piletikombinatsiooni ning klient saab ise kohapeal otsustada. Piletikassast pileti soetamise korral palume kliendil koheselt kontrollida tehingust tagasi saadud vahetusraha ning pileti sobivust, et vältida edasisi segadusi. Klient saab osta pileteid käimasolevale hooajale ning realiseerida need käimasoleva hooaja vältel.
4. Asva viikingiküla piletihinnad sõltuvad hinnakirjast ja käimasolevatest kampaaniasoodustustest, Piletihinnad sisaldavad kõiki makse.
5. Soodustuste tüüpideks on: pilet suurperedele, pensionäripilet ning puudega inimese pilet). Kui sooduspilet on ostetud ilma selleks vajaliku soodustust tõendava dokumendi olemasoluta, on Asva viikingikülal õigus paluda kliendil kompenseerida hinnavahe sooduspileti ja tavapileti vahel.
6. Asva viikingiküla veebilehel www.vikingvillage.ee saab pileteid osta läbi Maksekeskuse.

Asva viikingiküla kodukord

1. Ostes pileti Asva viikingikülla, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud eeskirjade ja üldise kodukorraga.
2. Päevapilet sisaldab hinnakirjas kirjeldatud atraktsioonide ja teenuste kasutust kogu territooriumil. Lisateenused on hinnakirjas välja toodud eraldi.
3. Palun suhtu kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse viisakalt ja käitu vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.
4. Asva viikingiküla ei osuta lapsehoiu teenust. Lastel on keelatud territooriumil või atraktsioonidel viibida ilma lapsevanema või hooldaja järelevalveta.
5. Asva viikingiküla meeskond ei teosta laste üle üldist järelevalvet!
6. Kõikide külastajate parema turvalisuse tagamiseks palume lapsevanematel ja vastutavatel isikutel jälgida kõigi territooriumil viibivate laste tegevust.
7. Teavita koheselt Asva viikingiküla töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku –reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
8. Kasuta atraktsioone, mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult.
9. Asva viikingiküla vara rikkudes on õigus nõuda selle hüvitamist.
10. Asva viikingiküla atraktsioone ja inventari võib kaustada ainult selleks ettenähtud otstarbeks. Asva viikingikülal on õigus nõuda kahjutasu rikutud või lõhutud inventari ja atraktsioonide taastamise eest.
12. Külastajal, kes põeb silmnähtavalt mõnda kaaslastele levida võivat haigust, on keelatud Asva viikingiküla territooriumile siseneda.
11. Suitsetamine (v.a selleks ettenähtud kohas), ning mõnuainete tarvitamine on Asva viikingiküla ruumides ja territooriumil keelatud. Samuti ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes.
13. Asva viikingiküla töötajal on õigus sellise keelatud tegevuse avastamisel paluda külastaja kohest lahkumist territooriumilt.
14. Asva viikingiküla ruumidesse on lubatud eelneval kokkuleppel kaasa võtta koduloomi.
15. Leitud esemed palume viia töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse.
16. Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Asva viikingiküla ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
17. Lisatasu eest pakutavad teenused: toitlustamine, turnimine seikluspargis, hobusõidud, ürituste raames pakutavad lisateenused ja ruumide rentimine.
18. Laste sünnipäevade pidamise korral Asva viikingikülas palume eelnevat kooskõlastust, et saaksime teile tagada peopaiga ning soovitud lisateenused. Peo lõppedes palume peopaik koristada ning tekkinud prügi viia selleks ettenähtud kohta.
19. Palun prügi ja jäätmed panna vastava märgistusega prügikasti.
20. Laste sünnipäevade kooskõlastamine ja lisateenuste kinnitamine toimub üldjuhul e-posti või telefoni teel.
21. Eelneva kooskõlastuse korral saab vajadusel kasutada vaase, kausse, kandikuid, tordilabidaid, morsikanne jms.
22. Asva viikingiküla Odrakoda pakub võimalust toitlustamiseks. Sünnipäevalaua soovi korral palume kindlasti eelnevat kooskõlastust.
23. Asva viikingiküla teenuste eest on võimalus tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või vastavalt eelnevale kokkuleppele ning esitatud arvetele ülekandega.
24. Ülekandega tasumisel tuleb makse sooritada 3 kalendripäeva jooksul/hiljemalt 7 päeva enne teenuste kasutamist. Vastasel juhul kokkulepe tühistatakse.
25. Asva viikingikülas on videovalve. Lapsevanem või volitatud isik annab pileti ostuga ühtlasi nõusoleku enda ja lapse jälgimiseks videokaameratega ja videoülekannete saatmiseks interneti koduleheküljele.
26. Asva viikingiküla võtab endale õiguse filmida endale sobival hetkel territooriumil toimuvat. Materjale kasutatakse Asva viikingiküla kodulehel, sotsiaalmeedias, youtube kanalil ja -reklaamides. Kui oled jäänud filmilõigule, millel osaleda ei soovi, palun teavita meid sellest. Soovi korral eemaldame sind klipist.
27. Asva viikingiküla töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi eeskirjades ja kodukorras toodud nõudeid.
28. Asva viikingiküla töötajad on alati valmis eeskirjades ja kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama.
29. Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Asva viikingiküla töötaja poole.