Üldine Asva viikingiküla reeglistik

1. Käesolevaid reegleid (nimetatakse edaspidi siinses dokumendis „Asva viikingiküla reeglistikuks“) kohaldab Saaremaa Viikingid OÜ, Eestis registreeritud ettevõte, mille registreerimisnumber on 14204686 ning mille registreeritud asukoha aadress on Saaremaa, Saaremaa vald, Kahtla küla, Nõmme, 94420, Eesti. Üldiste reeglite ja tingimustega (kasutajatingimused) nõustumist loetakse kokkuleppeks “Asva viikingiküla” ja “Külastaja” (kliendid, kes kasutavad pakutavaid teenuseid kasutajatingimustest lähtuvalt) vahel.
2. Külastajate sissepääs Asva viikingikülla toimub rangelt vastavalt käesolevale reeglistikule. Pileti ostmisel Asva viikingikülla minekuks nõustub ostja käesolevat Asva viikingiküla reeglistikku järgima.
3. Asva viikingiküla jätab endale õiguse keelata sissepääs või nõuda kõikide selliste isikute, kes ei järgi käesolevat Asva viikingiküla reeglistikku, viivitamatut lahkumist territooriumilt ilma piletit hüvitamata.
4. Külastajad peavad esitama viikingikülla sisenemisel kehtiva pileti. Igal külastajal lubatakse pääs ainult kehtival piletil märgitud tüübile.
5. Külastajad peavad oma piletid, piletikontsud või e-piletid alles hoidma, kuna neid võidakse uuesti mängumaale sisenemisel küsida. Selle nõude eiramisel ja pileti puudumisel võidakse külastajale mängumaale pääs keelata.
6. Asva viikingiküla ei vastuta külastajate kaasa võetud isiklike esemete kaotamise, varguse või kahjustumise eest.
7. Külastajad ei tohi käituda teisi külastajaid häirivalt – otsuse taolise käitumise kohta teeb tööpostil olev teenindusjuht. Sellise käitumise tagajärjel eemaldatakse asjaosaline kohe territooriumilt ning tal ei ole õigust hüvitusele. Asva viikingiküla jätab endale õiguse nõuda külastajate rühma eemaldamist, kui mõni selle rühma liikmetest käitub ühiskonnavastaselt või häirivalt. Kui mõned külastajad eemaldatakse, võidakse väljastada nõue, millega keelatakse edaspidi konkreetse külastaja pääs viikingikülla. Asva viikingiküla jätab endale õiguse teatada ühiskonnavastaselt või häirivalt käitunud külastajatest edasiseks uurimiseks politseile.
8. Lemmikloomad (ja muud loomad) on Asva viikingikülas lubatud, kuid ainult rihmastatult ja nende vaba liikumine pole lubatud.
9. Külastajatel on lubatud viikingiküla territooriumil suitsetamine (kaasa arvatud elektroonilised sigaretid või muud kunstsigaretid või suitsetamisseadmed) ainult selleks ettenähtud kohas. Kõik mujal territooriumil suitsetavad isikud eemaldatakse territooriumilt ning neil ei ole õigust hüvitusele.
10. Külastajatel on keelatud viikingikülla tuua alkoholi või illegaalseid aineid. Viikingikülast ostetud alkoholi võib tarbida ainult selleks ettenähtud kohtades. Kõik isikud, kes on või näivad olevat joobes, eemaldatakse viivitamatult territooriumilt ning neil ei ole õigust hüvitusele.
11. Külastajad peavad enne viikingikülla sisenemist ja vajadusel ka territooriumil viibides esitama oma isiklikud esemed või vara, kui viikingiküla töötaja seda nõuab. Kõikidele külastajatele, kellel leitakse kaasas olevat või kahtlustatakse relva, uimastite või muude kahjulike/ illegaalsete ainete olemasolu, keelatakse sissepääs ning neist võidakse teavitada politseid. Asva viikingiküla jätab endale õiguse mittesobivad esemed konfiskeerida seniks, kuni neid omavad külastajad on lahkunud.
12. Külastajad ei tohi ühegi viikingiküla töötaja, esindaja või teiste külastajatega käituda viisil, mis võib kedagi millegi alusel solvata, haavata, hirmutada, ähvardada, halvustada või teotada.
13. Asva viikingiküla volitatud töötajal on pileti kontrollimisel õigus külastajalt vanuse tõendamiseks isikut tõendavat dokumenti küsida. Kui isikut tõendavat dokumenti ei esitata, on Asva viikingiküla töötajal õigus külastajat territooriumile mitte lubada.
14. Külastajad nõustuvad faktiga, et Asva viikingiküla territooriumil toimub videovalve viikingiküla töötajate, külastajate ja vara kaitsmiseks ning kuritegevuse vältimiseks või avastamiseks.
15. Külastajad nõustuvad vältima tegevusi, mis ohustavad teise külastaja või töötaja turvalisust viikingiküla territooriumil viibimise ajal. Asva viikingiküla jätab endale õiguse kõikide meetmete rakendamiseks oma töötajate, külastajate ja vara kaitsmiseks (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, keelamine külastajatel siseneda trerritooriumile, pöördumine politsei poole ning muude vajalike õigusmeetmete rakendamine) ning hüvitama või nõudma sisse kõik tekkinud kulud.
16. Asva viikingiküla ei vastuta oma territooriumil kolmandate osapoolte poolt esitatud teabe õigsuse ja ajakohasuse eest.
17. Asva viikingiküla jätab endale õiguse muuta käesolevat asva viikingiküla reeglistikku igal ajal ilma ette teatamata. Sellistest muudatustest teatakse kodulehel aadressil www.vikingvillage.ee Vajadusel saavad külastajad küsida reeglistiku uusimat versiooni, pöördudes Asva viikingiküla poole otse e-posti aadressil info@vikingvillage.ee, Mitte miski käesolevas külastajate reeglistikus ei mõjuta kliendi seaduslikke õigusi tarbijana.

Pileti ostmis- ja maksemeetodid

1. Kliendid saavad mängumaa pileteid osta www.vikingvillage.ee leheküljelt ja Asva viikingiküla kassast kohapeal
2. Asva viikingiküla e-poest on võimalik Klientidel osta mängumaa päevapileteid.
Pileteid müüb OÜ Saaremaa Viikingid. Pilet tagab sissepääsu Asva viikingiküla territooriumile ja tagab hinnakirjas olevate teenuste kasutamise.
3. Piletite ostmiseks peab Klient sisenema www.vikingvillage.ee lehele, valima soovitud piletid ja piletite arv ning klikkima “Osta pilet”. Ostukorvi lehel tuleb sisestada Kontaktandmete all oma nimi ja e-posti aadress. Klient peab valima makseviisi ning nõustuma Asva viikingiküla reeglite ja tingimustega. Seejärel klikkima nupule “Maksma”.
4. www.vikingvillage.ee leheküljelt ostetud Asva viikingiküla piletid saadetakse kliendi esitatud e-posti aadressile. Klient saab ostetud piletid e-posti teel koheselt peale nende eest tasumist internetipangas või krediitkaardimaksena.
5. Piletit kontrollitakse Asva viikingiküla kassas enne sisenemist territooriumile.
6. Pilet kehtib konkreetsel hooajal, milleks see soetatakse ning pileteid tagasi ei osteta. Asva viikingiküla on kohustatud piletid tagasi ostma, kui temast tulenevatel põhjustel Asva viikingiküla ei ole vastaval hooajal avatud.
7. Külastajad saavad piletite, lisateenuste ja ostude eest tasuda eurode eest.
8. Asva viikingikülas aktsepteeritakse järgmisi maksemeetodeid: pangakaart, sularaha ja Asva viikingiküla kinkekaardid.
9. Asva viikingiküla piletit ostes nõustuvad kliendid üldiste reeglite ja tingimustega (sh. Asva viikingiküla reeglistik).
10. Pileteid tagasi ei osteta ja külastajad vastutavad oma piletitel oleva info kontrollimisel nende vastuvõtmisel (või broneerimisel e-pileti korral).
11. Klientidel lubatakse asva viikingikülla siseneda ainult kehtiva piletiga, mis esitatakse Asva viikingiküla töötajale.
12. Kliendid saavad kehtiva pileti realiseerida jooksva hooaja jooksul.
13. Kui Kliendil ei ole printimisvõimalust või triipkoodi näitamise võimalust (näiteks mobiiltelefonist), tasub kindlasti üles märkida ostunumber.
14. Mõne sooduspileti ostmisel on Asva viikingiküla töötajatel õigus küsida dokumenti, mille alusel soodustus piletile on saadud.
15. Asva viikingiküla veebilehel või kohapeal toodud hinnad sisaldavad kõiki makse.

Asva viikingiküla piletite ostmise protsess

1. Asva viikingiküla pileteid saab osta veebilehelt www.vikingvillage.ee või kohapeal.
2. Asva viikingikülas kohapeal on pileteid võimalik osta piletikassast, teenindamine toimub järjekorra alusel.
3. Pileteid saab osta piletikassast sularahas (aktsepteerime vaid eurosid €), kehtiva panga- või krediitkaardiga ja kasutades Asva viikingiküla kinkekaarte. Klienditeenindajalt pileteid ostes pakub ta kliendile parima piletikombinatsiooni ning klient saab ise kohapeal otsustada. Piletikassast pileti soetamise korral palume kliendil koheselt kontrollida tehingust tagasi saadud vahetusraha ning pileti sobivust, et vältida edasisi segadusi. Klient saab osta pileteid käimasolevale hooajale ning realiseerida need käimasoleva hooaja vältel.
4. Asva viikingiküla piletihinnad sõltuvad hinnakirjast ja käimasolevatest kampaaniasoodustustest, Piletihinnad sisaldavad kõiki makse.
5. Soodustuste tüüpideks on: pilet suurperedele, pensionäripilet ning puudega inimese pilet). Kui sooduspilet on ostetud ilma selleks vajaliku soodustust tõendava dokumendi olemasoluta, on Asva viikingikülal õigus paluda kliendil kompenseerida hinnavahe sooduspileti ja tavapileti vahel.
6. Asva viikingiküla veebilehel www.vikingvillage.ee saab pileteid osta läbi Maksekeskuse.

Asva viikingiküla kodukord

1. Ostes pileti Asva viikingikülla, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud eeskirjade ja üldise kodukorraga.
2. Päevapilet sisaldab hinnakirjas kirjeldatud atraktsioonide ja teenuste kasutust kogu territooriumil. Lisateenused on hinnakirjas välja toodud eraldi.
3. Palun suhtu kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse viisakalt ja käitu vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.
4. Asva viikingiküla ei osuta lapsehoiu teenust. Lastel on keelatud territooriumil või atraktsioonidel viibida ilma lapsevanema või hooldaja järelevalveta.
5. Asva viikingiküla meeskond ei teosta laste üle üldist järelevalvet!
6. Kõikide külastajate parema turvalisuse tagamiseks palume lapsevanematel ja vastutavatel isikutel jälgida kõigi territooriumil viibivate laste tegevust.
7. Teavita koheselt Asva viikingiküla töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku –reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
8. Kasuta atraktsioone, mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult.
9. Asva viikingiküla vara rikkudes on õigus nõuda selle hüvitamist.
10. Asva viikingiküla atraktsioone ja inventari võib kaustada ainult selleks ettenähtud otstarbeks. Asva viikingikülal on õigus nõuda kahjutasu rikutud või lõhutud inventari ja atraktsioonide taastamise eest.
12. Külastajal, kes põeb silmnähtavalt mõnda kaaslastele levida võivat haigust, on keelatud Asva viikingiküla territooriumile siseneda.
11. Suitsetamine (v.a selleks ettenähtud kohas), ning mõnuainete tarvitamine on Asva viikingiküla ruumides ja territooriumil keelatud. Samuti ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes.
13. Asva viikingiküla töötajal on õigus sellise keelatud tegevuse avastamisel paluda külastaja kohest lahkumist territooriumilt.
14. Asva viikingiküla ruumidesse on lubatud eelneval kokkuleppel kaasa võtta koduloomi.
15. Leitud esemed palume viia töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse.
16. Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Asva viikingiküla ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
17. Lisatasu eest pakutavad teenused: toitlustamine, turnimine seikluspargis, hobusõidud, ürituste raames pakutavad lisateenused ja ruumide rentimine.
18. Laste sünnipäevade pidamise korral Asva viikingikülas palume eelnevat kooskõlastust, et saaksime teile tagada peopaiga ning soovitud lisateenused. Peo lõppedes palume peopaik koristada ning tekkinud prügi viia selleks ettenähtud kohta.
19. Palun prügi ja jäätmed panna vastava märgistusega prügikasti.
20. Laste sünnipäevade kooskõlastamine ja lisateenuste kinnitamine toimub üldjuhul e-posti või telefoni teel.
21. Eelneva kooskõlastuse korral saab vajadusel kasutada vaase, kausse, kandikuid, tordilabidaid, morsikanne jms.
22. Asva viikingiküla Odrakoda pakub võimalust toitlustamiseks. Sünnipäevalaua soovi korral palume kindlasti eelnevat kooskõlastust.
23. Asva viikingiküla teenuste eest on võimalus tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või vastavalt eelnevale kokkuleppele ning esitatud arvetele ülekandega.
24. Ülekandega tasumisel tuleb makse sooritada 3 kalendripäeva jooksul/hiljemalt 7 päeva enne teenuste kasutamist. Vastasel juhul kokkulepe tühistatakse.
25. Asva viikingikülas on videovalve. Lapsevanem või volitatud isik annab pileti ostuga ühtlasi nõusoleku enda ja lapse jälgimiseks videokaameratega ja videoülekannete saatmiseks interneti koduleheküljele.
26. Asva viikingiküla võtab endale õiguse filmida endale sobival hetkel territooriumil toimuvat. Materjale kasutatakse Asva viikingiküla kodulehel, sotsiaalmeedias, youtube kanalil ja -reklaamides. Kui oled jäänud filmilõigule, millel osaleda ei soovi, palun teavita meid sellest. Soovi korral eemaldame sind klipist.
27. Asva viikingiküla töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi eeskirjades ja kodukorras toodud nõudeid.
28. Asva viikingiküla töötajad on alati valmis eeskirjades ja kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama.
29. Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Asva viikingiküla töötaja poole.